UÇAK İKAZ LAMBASI NEDİR ?

Uçak İkaz Lambası her türlü yüksek yapıyı, özellikle hava taşıtlarına karşı günün her anında daha görünür hale getiren aydınlatma cihazlardır. Uçak ikaz lambalarının bir diğer tipi ise, deniz ikaz lambalarıdır. Deniz ikaz lambaları, özellikle deniz, akarsu, göl gibi yerlerde yerleşik köprü,...

BİNALARDA HANGİ TİP UÇAK İKAZ LAMBASI KULLANILMALIDIR ?

Özellikle inşaat sektörünün ve teknolojisinin gelişmesi ile beraber, ülkemizde çok yüksek katlı binalar, geniş ve uzun bir çok yapı tesis edilmeye başlandı. Bununla birlikte özellikle hava alanları yakınında yer alan, ancak diğer tüm yüksek yapıları da kapsayacak şekilde bir endişe...

SANAYİ TESİSİ (BACALARDA) KULLANILMASI GEREKEN UÇAK İKAZ LAMBALARI

Sanayi Tesisleri , özellikle kimyasal madde, yanıcı madde bulunduran ve yanıcı, parlayıcı, ateş ve yangın riski olan ortamlardır. Özellikle bu tesis içerisinde yer alan bacalar ,genellikle çok uzun olmakta ve hava taşıtları açısından mania sınıfına girmektedirler. İşte bu noktada hem Türk Sivil Havacılık...

Hava Alanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri

T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 24.07.2012 tarih ve  SHG.0.10.01.05/2549/1421  sayılı Hava alanları çevresindeki yapılaşma kriterleri’ne göre ; Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte diğer kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanlarına giren güvenlik tedbirleri, uçuş...

Aerodrome Standart (Hava Alanı Standartları)

Sitemizde ICAO (International civil aviation organization) yani uluslararası sivil havacılık organizasyonundan daha  bahis etmiştik.Amerika kıtası hariç hemen hemen tüm dünyada geçerli sivil havacılık kurallarını, ve pek tabi ki hava taşıtları için mania olabilecek noktaların mania armatürleri ile işaretlenmesini, bir başka deyişle...

Mania Lambası (Armatürü) Nedir ?

Ülkemizde eskiden beri hem sivil havacılık, hem de denizcilik dilinde kullanılan Mania’nın sözlük anlamı ”engel” demektir. Daha detaylı bir tanım yapıldığında ise ; ”Mânia, “hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan...